• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна О катедри Делатност
Делатност центра за механизацију
Центар за механизацију остварује сарадњу са индустријом кроз: научно-истраживачке пројекте, истраживачко-развојне пројекте, пројекте за потребе привреде, као и кроз едукативну делатност, интердисциплинарно, унутар следећих области:
 • Пројектовање и конструисање транспортних, грађевинских и рударских машина, уређаја и опреме
 • Преглед и испитивање опреме за рад и издавање стручних налаза - „АТЕСТА“ о примењеним мерама безбедности и здравља на раду
 • Развој металних конструкција машинске опреме за механизацију
 • Пројектовање транспортних система
 • Пројектовање складишних система
 • Развој софтверске подршке за:
  • транспортне и складишне системе - експертни системи
  • CAD системе у пројектовању
  • симулације система кретања материјала
  • статички и динамички прорачуни носећих структура, транспортних, грађевинских и рударских машина, лифтова и жичара
  • пројектовање носећих структура машина, уређаја и опреме
 • Обука запослених за безбедан и здрав рад (руковаоци свих типова дизалица и осталих машина за механизацију)
 • Ревизије пројеката, рецензије, експертизе и судска вештачења
ПРЕКО 800 РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ ЦЕНТРА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВЕЛИКО ИСКУСТВО У ПРОЈЕКТОВАЊУ СТОЈЕ ВАМ НА РАСПОЛАГАЊУ