Међународна конференција "MHCL" ПДФ Штампање стране Емаил адреса
  • Међународна конференција "Material Handling, Constructions and Logistics - MHCL" је конференција коју сваке треће године организује Катедра за механизацију.
  • Њена сврха је да се размене резултати истраживања, пројекти и трендови из области транспортних, грађевинских и рударских машина, логистичких и интралогистичких система, укључујући лучку логистику, машинске конструкције и пројектовање. Конференција треба да успостави контакт и отвори сарадњу између водећих стручњака у датим областима и других интересних група.
  • Главни циљ ове конференције је да буде место размене погледа, мишљења и искустава са техничког становишта у оквиру датих тематских области, како би се могла пратити актуелна достигнућа и предвидети даљи развој. Већина аутора који излажу своје радове на овој конференцији су експерти у својим областима рада и истраживања.
  • Сајту међународне конференције "MHCL" можете приступити овде.