• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна О катедри Oпште информације
OБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА
 • пројектовање дизалица
 • пројектовање грађевинских машина
 • пројектовање рударских машина
 • пројектовање складишних система
 • пројектовање металних конструкција и машинске опреме за механизацију
 • еко-дизајн (процена животног циклуса производа)

МЕТОДЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И ПРОРАЧУНА
 • класични аналитички прорачуни конструкција
 • 3D CAD израда конструкторске документације и припремно моделирање за примену МКЕ
 • структурна анализа конструктивних решења применом МКЕ
 • симулација понашања динамичких система машина за механизацију

  МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА
  • Електропривреда Србије
   • производња и одржавање машина и опреме за површинску експлоатацију угља - БТО (Багер-Трака-Одлагач) система
   • одржавање опреме за транспорт у термоелектранама и енерганама
  • предузећа која се баве производњом процесне опреме и машина за механизацију
  • предузећа за нискоградњу и високоградњу
  • системи механизације у бродоградилишту
  • складишно-дистрибутивни системи
  • спољна трговина опреме за механизацију и транспорт
  • електроенергетска постројења

  НАСТАВНО ОСОБЉЕ

  ПРОСТОРИЈЕ
  • 138, 139, 137, 408, 421, 510, 516