• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Настава Предавања и вежбе
ПДФ Штампање стране Емаил адреса
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
модул «Транспортно инжењерство, конструкције и логистика»

 

предавања вежбе

Позиција 4.5:

ТКЛ - Стручна пракса Б (факултет)

Позиција 5.5.5:

Основе металних конструкција у машиноградњи

Четвртак, 8:00, Учионица 421

Позиција 6.3.5:

Основе грађевинских и рударских машина

Позиција 6.4.5:

Транспортни уређаји

Позиција 6.5.5:

Завршни (B.Sc) рад


ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
модул «Транспортно инжењерство, конструкције и логистика»

 

предавања вежбе

Позиција 1.1.5:

Фабричка постројења и техничка логистика

Понедељак, 14:00, Учионица 320

Позиција 1.2.5:

Рачунарско пројектовање машина за транспорт и механизацију

Уторак, 14:00, Учионица 320

Позиција 2.1.5:

Металне конструкције у машиноградњи

Позиција 2.2.5:

Пројектовање транспортних и логистичких система

Позиција 2.3.5:

Транcпортне машине

Позиција 3.1.5:

Рударске и грађевинске машинe

Понедељак, 8:00, Рачунарска сала 516

Позиција 3.2.5:

Пројектовање дизалица

Уторак, 8:00, Рачунарска сала 516

Позиција 3.3.5:

Дизајн и екологија (са ДУМ)

Петак, 8:30, Рачунарска сала 455

Позиција 4.1:

Стручна пракса М - ТКЛ

Позиција 4.3:

Мастер (M.Sc) рад


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
модул «Транспортно инжењерство, конструкције и логистика»

 

предавања вежбе

Позиција 1.5.5:

Елементи машина за механизацију

Четвртак, 14:00, Рачунарска сала 516

Позиција 2.5.5:

Дизајн подсистема грађевинских и рударских машина

Позиција 3.4.5:

Основе динамике рударских и грађевинских машина

Четвртак, 8:00, Рачунарска сала 516