• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети
Позиција 4.5:
Позиција 5.5.5:
Позиција 6.3.5:
Позиција 6.4.5:
Позиција 6.5.5:
ТКЛ - Стручна пракса Б (факултет)
Основе металних конструкција у машиноградњи
Основе грађевинских и рударских машина
Транспортни уређаји
Завршни предмет (B.Sc рад)

Позиција 1.1.5:
Позиција 1.2.5:
Позиција 2.1.5:
Позиција 2.2.5:
Позиција 2.3.5:
Позиција 3.1.5:
Позиција 3.2.5:
Позиција 3.3.5:
Позиција 4.1:
Позиција 4.3:
Фабричка постројења и техничка логистика
Рачунарско пројектовање машина за транспорт и механизацију
Металне конструкције у машиноградњи
Пројектовање транспортних и логистичких система
Транcпортне машине
Рударске и грађевинске машинe
Пројектовање дизалица
Дизајн и екологија (са ДУМ)
Стручна пракса М - ТКЛ
Мастер (M.Sc) рад

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
за модул «Транспортно инжењерство, конструкције и логистика»
Позиција 1.5.5:
Позиција 2.5.5:

Позиција 3.4.5:
Елементи машина за механизацију
Дизајн подсистема грађевинских и рударских машина
Основе динамике рударских и грађевинских машина

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕОСТАЛЕ ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ У САГЛАСНОСТИ
са модулом «Транспортно инжењерство, конструкције и логистика»
Позиција 1.3.5:
Позиција 1.4.5:
Позиција 2.4.5:
Позиција 3.5.5:
Позиција 5.4.5:
Механика М
Мехатроника
Теорија осцилација
Поузданост преносника
Моделирање облика