• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Предмети Основне академске студије - B.Sc ТКЛ - Стручна пракса Б
ТКЛ - Стручна пракса Б (факултет) ПДФ Штампање стране Емаил адреса
«Стручна пракса Б» коју нуде поједине катедре
Катедре стручну праксу организују и обављају на начин за који сматрају да је најприкладнији за студента и истовремено катедрама технички остварив.На пример: обилазак једне или више лабораторија, рад у лабораторији, обилазак и рад у појединим предузећима или фабрикама(најпожељнији облик праксе), посете (екскурзије) појединим објектима, итд. Време за извођење праксе је такође прилагодљиво могућностима катедре и студента - или преко лета (што је најпожељније), или одређеним даном, или сваког радног дана у часовима када студенти немају наставу, или обједињено у блоку на крају семестра (или током семестра ако се укаже неки период кад нема наставе), и др. У сваком случају, пракса се обавља ван часова активне наставе, а 45 часова (одн. око 30 радних сати) представља радно време на пракси, што у блоку може да буде приближно 7 радних дана. Свака катедра одређује наставника и сарадника који ће водити и контролисати реализацију праксе.

«Стручна пракса Б» коју нуди факултет
Факултетска пракса се остварује обиласком неколико лабораторија на Факултету и/или евентуалним боравком у некој од фабрика који организују поједине лабораторије. Факултет одређује наставника и сарадника задуженог за вођење и реализацију предмета.