• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Студије Мастер академске студије
Мастер академске студије ПДФ Штампање стране Емаил адреса
час недељно 1. година 2. година
1 2 3 4
1 Фабричка постројења и техничка логистика
позиција 1.1.5
Металне конструкције у машиноградњи
позиција 2.1.5
Рударске и грађевинске машине
позиција 3.1.5
Мастер (M.Sc.) рад
позиција 4.3
2
3
4
5
6 Рачунарско пројектовање машина за транспорт и механизацију позиција 1.2.5 Пројектовање транспортних и логистичких система
позиција 2.2.5
Пројектовање дизалица
позиција 3.2.5
7
8
9
10
11 Механика М или Механика флуида
позиција 1.3.5
Транспортне машине
позиција 2.3.5
Дизајн и екологија (са ДУМ)
позиција 3.3.5
12
13
14
15
16 Термодинамика или Мехатроника
позиција 1.4.5
Изборни предмет
позиција 2.4.5
Основе динамике
рударских и грађевинских машина
позиција 3.4.5
17
18
19
20
21 Елементи машина за механизацију
позиција 1.5.5
Дизајн подсистема
грађевинских и рударских машина
позиција 2.5.5
Изборни предмет
позиција 3.5.5
22
23
24
25
Стручна пракса М - ТКЛ
позиција 4.1


На дипломи Мастер академских студија (120 ЕСПБ) писаће академски назив МАСТЕР ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА (скраћено маст.инж.маш.). У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз титулу се обавезно додаје повлака и назив усмерености коју је студент остварио избором одређеног модула (одсека). У међународним односима ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc.).


ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА МОДУЛ «Транспортно инжењерство, конструкције и логистика»
Позиција 1.1.5: Фабричка постројења и техничка логистика
Позиција 1.2.5: Рачунарско пројектовање машина за транспорт и механизацију
Позиција 2.1.5: Металне конструкције у машиноградњи
Позиција 2.2.5: Пројектовање транспортних и логистичких система
Позиција 2.3.5: Транcпортне машине
Позиција 3.1.5: Рударске и грађевинске машинe
Позиција 3.2.5: Пројектовање дизалица
Позиција 3.3.5: Дизајн и екологија (са ДУМ)
Позиција 4.1: Стручна пракса М - ТКЛ
Позиција 4.3: Мастер (M.Sc) рад

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА МОДУЛ «Транспортно инжењерство, конструкције и логистика»
Позиција 1.5.5: Елементи машина за механизацију
Позиција 2.5.5: Дизајн подсистема грађевинских и рударских машина
Позиција 3.4.5: Основе динамике рударских и грађевинских машина

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕОСТАЛЕ ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ У САГЛАСНОСТИ СА МОДУЛОМ «Транспортно инжењерство, конструкције и логистика»
Позиција 1.3.5: Механика М
Позиција 1.4.5: Мехатроника
Позиција 2.4.5: Теорија осцилација
Позиција 3.5.5: Поузданост преносника