• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Студије Основне академске студије
Основне академске студије ПДФ Штампање стране Емаил адреса
час
недељно
1. година 2. година 3. година
1 2 3 4 5 6
1 ТМ 1.1.5
Математика 1
ТМ 2.1.5
Математика 2
ТМ 3.1.5 Математика 3 НС 4.1.5
Термодинамика Б
НС 5.1.5
Механика флуида Б
НС 6.1.5
Електротехника и електроника
2
3
4
5
6 НС 1.2.5
Механика 1
НС 2.2.5
Основи отпорности конструкција
НС 3.2.5
Механика 2
НС 4.2.5
Механика 3
ТМ 5.2.5.
Нумеричке методе
НС 6.2.5
Аутоматско управљање
7
8
9
10
11 АО 1.3.2
Кон. геометрија и графика
ТМ 2.3.5
Инжењерска графика
НС 3.3.5
Машински елементи 1
НС 4.3.5
Машински елементи 2
СА 5.3.5
Технологија машинске обраде
Основе грађевинских и рударских машина
СА 6.3.5
12
13 НС 1.3.3
Отпорност материјала
14
15
16 ТМ 1.4.5
Физика и мерења
АО 2.4.2
Машински материјали 1
АО 3.4.5
Машински материјали 2
Изборни предмет
СА 4.4.5.
Изборни предмет
СА 5.4.5
Транспортни уређаји
СА 6.4.5
17
18 АО 2.4.3.
Основи социологије и економије
19
20
21 АО 1.5.2.
Енглески 1
АО 2.5.2
Енглески 2
Изборни предмет
СА 3.5.5
СА 4.5.5.
Машинско инжењерство у пракси
Основе металних конструкција у машиноградњи
СА 5.5.5
Завршни предмет
(B.Sc. рад)
СА 6.5.5
22
23 АО 1.5.3.
Програмирање
АО 2.5.3
Рачунарски алати
24
25
ТКЛ Стручна прaкса Б
4.5

На дипломи Основних академских студија (180 ЕСПБ) писаће академски назив ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА (скраћено инж.маш.). У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз титулу се може додати повлака и назив усмерености коју је студент остварио избором одговарајуће групе предмета. Студент може остварити ову усмереност, али и не мора. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor of Science (B.Sc.).

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
«Транспортно инжењерство, конструкције и логистика»
Позиција 4.5: ТКЛ - Стручна пракса Б (факултет)
Позиција 5.5.5: Основе металних конструкција у машиноградњи
Позиција 6.3.5: Основе грађевинских и рударских машина
Позиција 6.4.5: Транспортни уређаји
Позиција 6.5.5: Завршни (B.Sc) рад

ПРЕПОРУКА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ У САГЛАСНОСТИ СА МОДУЛОМ
«Транспортно инжењерство, конструкције и логистика»
Позиција 5.4.5: Моделирање облика