• Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију
 • Галерија Катедре за Механизацију

Анкета

Да ли Вам се свиђа нови сајт?

Налазите се овде:  Почетна Студије Докторске академске студије
Докторске студије ПДФ Штампање стране Емаил адреса
ЕСПБ 1. година 2. година 3. година
1 2 3 4 5 6
5 Виши курс математике
1.1.5
Одабир поглавља из механике или механике флуида
2.1.5
Изборни предмет
3.1.5
Истраживање и публиковање - IV
4.1.8
Рад на тексту дисертације

5.1.10
Рад на тексту дисертације

6.1.10
5 Нумеричке методе
1.2.5
Изборни предмет
2.2.5
Изборни предмет
3.2.5
Пројекат идеје докторске дисертације

4.2.22
5 ОМНИР и комуникација
1.3.5
Изборни предмет
2.3.5
Истраживање и публиковање-III
3.3.20
Истраживање и публиковање радова за дисертацију

5.2.20
Рад на припреми одбране дисертације

6.2.20
5 Изборни предмет
1.4.5
Истраживање и публиковање - II

2.4.15
10 Истраживање и публиковање - I
1.5.10
Обавезно држање помоћне наставе на нижим нивоима студија

На дипломи Докторских студија (180 ЕСПБ) писаће се научни назив ДОКТОР НАУКА – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (скраћено др). У Додатку дипломе даје се датум уписа, истраживачка област, затим списак одслушаних и положених предмета, затим подаци о одржаној настави, о публикованим радовима и о учешћу на пројектима, и на крају датум одбране, назив одбрањене докторске тезе, име ментора, као и имена чланова комисије при одбрани. У међународним односима ова титула одговара титули Doctor of Philosophy (Ph.D.).


ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
«Транспортно инжењерство, конструкције и логистика»
Позиција 1.1.5: Виши курс математике
Позиција 1.2.5: Нумеричке методе
Позиција 1.3.5: Организација и методе научно-истраживачког рада (ОМНИР) и комуникација
Позиција 2.1.5: Одабрана поглавља из механике или Одабрана поглавља из механике флуида
Лабораторија: Експериментални део истраживања у оквиру докторске дисертације

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
«Транспортно инжењерство, конструкције и логистика»
Позиција 1.4.5: Еко дизајн и одржива логистика
Позиција 2.2.5: Структурална анализа машина за механизацију
Позиција 2.3.5: Динамика и чврстоћа рударских и грађевинских машина
Позиција 3.1.5: Динамика транспортних машина
Позиција 3.2.5: Изабрана поглавља из ТКЛ